Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2016-2017

Thứ sáu - 08/04/2016 08:58
Học sinh có nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường phải tham dự kỳ khảo sát năng lực, chỉ tiêu mỗi lớp 30 học sinh.

I. Tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn THCS Chu Văn An

1. Kiểm tra khảo sát năng lực

Trường THCS tạo nguồn Chu Văn An tuyển sinh 3 lớp, 90 học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển theo quy định tại Quyết định số 69/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.

- Coi thi: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức coi thi

- Hội đồng coi thi: Đặt tại trường THCS Chu Văn An.

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

- Ngày thi: 02 và 03/6/2016

- Lịch làm việc của kỳ thi:

    Ngày

  Giờ

                          Nội dung

Thời gian

   01/6/2016

  8h00

Họp đại diện lãnh đạo phòng GDĐT có lớp tạo

nguồn, Tiếng Anh tăng cường tại Sở GDĐT giao

 nhận đề thi

 

   01/6/2016

13h00

14h00

Lãnh đạo hội đồng coi thi làm việc tại HĐ

Họp toàn thể hội đồng coi thi

 

   02/6/2016

  7h00

  8h00

14h00

Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế thi

Tổ chức thi môn Ngữ văn

Tổ chức thi môn tiếng Anh

    

90 phút  

60 phút

   03/6/2016

  8h00

14h00

Tổ chức thi môn Toán

 Hội đồng thi giao bài thi và hồ sơ thi về Hội

đồng chấm thi của tỉnh.

90 phút

04-20/6/2016

 

Hội đồng chấm thi lớp 6 tạo nguồn làm việc.

    

   20/6/2016

 

Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 6 tạo nguồn,

Phòng GDĐT xét trúng tuyển và thông báo kết

quả.

 

2. Tuyển thẳng

Học sinh trường tiểu học nếu đạt 5 năm học xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ, học lực giỏi, điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và môn Toán từ 9,0 điểm trở lên, đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Đạt giải I trong kỳ thi Olympic lớp 5 hoặc giải I trong kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh.

b) Đạt giải I trong kỳ thi Olympic học sinh giỏi Tiếng Việt – giải thưởng Sao khuê lớp 5 cấp tỉnh hoặc Olympic học sinh giỏi Toán – giải thưởng Lương Thế Vinh lớp 5 cấp tỉnh.

c) Đạt giải I trong kỳ thi Violympic Toán hoặc Olympic tiếng Anh qua Internet trong cả 2 năm lớp 4 và lớp 5 cấp tỉnh.

d) Đạt I, II, III trong kỳ thi Violympic Toán hoặc Olympic tiếng Anh qua Internet trong cả 2 năm lớp 4 và lớp 5 cấp toàn quốc.

đ) Đạt giải I, II, III (hoặc tương đương) trong kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ cấp toàn quốc.

3. Đối tượng, hồ sơ và điều kiện dự tuyển

- Đối tượng: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Hồ sơ dự thi:

+ Đơn xin dự thi (theo mẫu của phòng GDĐT).

+ Bản chính học bạ tiểu học.

+ Bản sao khai sinh hợp lệ.

+ 2 ảnh 3x4.

- Điều kiện dự tuyển:

Học sinh dự thi tuyển vào lớp 6 tạo nguồn có kết quả lớp 5 hạnh kiểm thực hiện đầy đủ, học lực giỏi, điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và môn Toán từ 9,0 điểm trở lên.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Trường hợp tạm trú (mới đến) do Trưởng phòng GDĐT xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

4. Điều kiện trúng tuyển

- Điểm xét tuyển: Là tổng điểm 3 bài khảo sát năng lực (theo thang điểm 10) sau khi tính hệ số (môn Ngữ văn, môn Toán tính hệ số 2; môn tiếng Anh tính hệ số 1).

- Chỉ xét tuyển các học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi và không có bài thi nào có điểm dưới 2.

- Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Trong trường họp không tuyển hết những học sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự:

+ Có tổng số điểm trung bình môn tiếng Việt và Toán lớp 5 cao hơn

+ Có điểm trung bình các môn học cuối lớp 5 cao hơn.

5. Phúc khảo

- Đối tượng và điều kiện phúc khảo bài thi: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi và nộp đơn đề nghị phúc khảo theo mẫu quy định.

- Đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi đến trường THCS Chu Văn An.

- Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo là 3 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển sinh tại trường.

Lưu ý:

- Thí sinh dự tuyển lớp 6 tạo nguồn trường THCS Chu Văn An nếu không trúng tuyển vào lớp 6 tạo nguồn, có ghi nguyện vọng xét tuyển lớp 6 tiếng Anh tăng cường thì phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào điểm thi của môn Tiếng Anh để xét trúng tuyển vào lớp 6 Tiếng Anh tăng cường tại 3 trường sau:

- Trường THCS Phú Cường: Xét tuyển học sinh có hộ khẩu phường Phú Cường.

- Trường THCS Nguyễn Thi Minh Khai: Xét tuyển học sinh có hộ khẩu phường Phú Thọ.

- Trường THCS Định Hoà: Xét tuyển học sinh có hộ khẩu phường Tân An, Hiệp An, Tương Bình Hiệp, Định Hoà.

- Thí sinh dự thi lớp 6 tạo nguồn THCS Chu Văn An có đủ điểm trúng tuyển môn Tiếng Anh nhưng không ghi nguyện vọng lớp 6 Tiếng Anh tăng cường tại 3 trường nêu trên  thì phòng Giáo dục và Đào tạo không xét trúng tuyển.

Phòng Giáo dục và Đào tạo không giải quyết chuyển trường hoặc rút hồ sơ sau khi được trúng tuyển vào lớp 6 tạo nguồn.

* Đối với lớp 6 Tiếng Anh tăng cường

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển.  

- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh học xong tiểu học trên địa bàn các phường theo quy định sau:

- Coi thi: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức coi thi.

- Thành lập 02 Hội đồng coi thi:

+ Hội đồng coi thi số 01: Đặt tại trường THCS Phú Cường.

Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu phường Phú Cường, Phú Thọ.

- Trường THCS Phú Cường tuyển sinh 01 lớp tiếng Anh tăng cường, 30 học sinh thuộc địa bàn phường Phú Cường.

- Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh 01 lớp tiếng Anh tăng cường, 30 học sinh thuộc địa bàn phường Phú Thọ.

+ Hội đồng coi thi số 02: Đặt tại trường THCS Định Hòa.

Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu phường Định Hòa, Hiệp An, Tân An, Tương Bình Hiệp. Trường THCS Định Hòa tuyển sinh 01 lớp tiếng Anh tăng cường, 30 học sinh.

- Môn thi: Tiếng Anh

- Ngày thi: 02/6/2016

- Lịch làm việc của kỳ thi: 

    Ngày

  Giờ

                          Nội dung

Thời gian

   01/6/2016

  8h00

Họp đại diện lãnh đạo phòng GDĐT có lớp tạo

nguồn, Tiếng Anh tăng cường tại Sở GDĐT giao

 nhận đề thi

 

   01/6/2016

13h00

Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ

 

   02/6/2016

  8h00

13h00

14h00

16h00

Họp toàn thể hội đồng coi thi

Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế thi

Tổ chức thi môn Tiếng Anh tăng cường

Các Hội đồng giao bài thi và hồ sơ thi về Hội đồng

Chấm thi của tỉnh

   60 phút

04-20/6/2016

 

Hội đồng chấm thi lớp 6 Tiếng Anh tăng cường

làm việc.

 

 

   20/6/2016

 

Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 6 TA tăng cường.

 

Thí sinh dự tuyển lớp 6 Tiếng Anh tăng cường: được xét trúng tuyển theo điểm môn Tiếng Anh (Bao gồm: Học sinh dự  thi tạo  nguồn (nếu có nguyện vọng) và học sinh  dự  thi Tiếng Anh tăng cường) theo thứ  tự  điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

III. Hình thức đề khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường năm học 2016-2017 như sau:

   1. Đề thi: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương ra đề thi

   2. Hình thức đề thi

               - Môn Tiếng Việt; Toán: Tự luận.

               - Môn Tiếng Anh: Tự luận với trắc nghiệm, có kiểm tra kỹ năng nghe.

IV. Một số quy định

- Trường THCS Chu văn An phát hành và nhận hồ sơ lớp 6 tạo nguồn;

- Các trường THCS: Phú Cường, Nguyễn Thị Minh Khai, Định Hòa phát hành và nhận hồ sơ lớp 6 Tiếng Anh tăng cường.

  • Ngày phát hành hồ sơ: 16/5/2016 đến 18/5/2016.

  • Ngày nhận hồ sơ: 19/5/2016 đến 21/5/2016.

  • Ngày báo cáo số lượng thí sinh dự thi về phòng Giáo dục và Đào tạo: 23/5/2016.

  • Các trường nhận số báo danh, làm thẻ dự thi cho thí sinh: ngày 24/5/2016

  • Ngày trả thẻ dự thi: 27/5/2016 – 28/5/2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, Trung – Tiểu học thông báo cho cha mẹ và học sinh lớp 5 ngày khảo sát năng lực vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2016 – 2017 và hướng dẫn học sinh liên hệ trường trung học cơ sở để làm thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định.

Các trường THCS Chu Văn An, Phú Cường, Định Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo về phòng GDĐT trước ngày 13/5/2016 và thông báo công khai cho học sinh biết để nộp đơn dự tuyển theo đúng kế hoạch./.    

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây