Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Hướng dẫn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
2 03/VBHN-BGDĐT 28/09/2016 Thông tư 03 văn bản hợp nhất quy định đánh giá học sinh tiểu học
3 10/KH-THĐH 01/09/2016 Kế hoạch năm học 2016 - 2017
4 29/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương
5 28/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 20
6 TT 22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
8 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
9 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
10 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn
11 257 /PGDĐT-THCS 07/04/2016 Hướng dẫn tuyển dinh lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2016 - 2017
12 85/PGDĐT-TCCB 16/02/2016 Hướng dẫn chuyển công tác đi ngoài Thành phố hoặc ngoài tỉnh
13 2283/SGDĐT-VP 07/12/2015 Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2015 - 2016
14 01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Hướng dẫn một số điều của nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
15 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Chính sách tinh giản biên chế
16 1972/SGDĐT-GDTrH 26/12/2012 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012
17 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
18 02/2015/QĐ-UBND 05/02/2015 Quyết định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương
19 58/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương
20 126/KH-THĐH 12/10/2015 Kế hoạch học kỳ 1
21 92/KH-THĐH 21/09/2015 Kế hoạch năm học
22 106/BC-THĐH 10/10/2015 Báo cáo kết quả đăng ký thi đua
23 1630/PGDĐT-GDTH 21/10/2015 Quy chế hoạt động mạng lưới chuyên môn
24 1635/PGDĐT-GDTH 21/10/2015 Bồi dưỡng thường xuyên
25 107/NQ-THĐH 10/10/2015 Nghị quyết hội nghị
26 1462/CV-PGDĐT 15/09/2015 Dạy thêm học thêm
27 30 /2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Thông tư 30
28 1031/PGDĐT-CNTT 12/08/2014 Triển khai Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục Đào tạo Thành phố Thủ Dầu Một
29 25/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
30 30/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
31 1642/SGDĐT-GDTrH 24/09/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy buổi 2, tăng tiết, dạy thêm-học thêm trong trường THCS,THPT và trung tâm GDTX
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây