Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 năm học 2022 - 2023

Thứ hai - 27/06/2022 11:06
Danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 năm học 2022 - 2023
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA  
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1
SỬ DỤNG CHO NĂM HỌC: 2022-2023
STT TÊN SÁCH GHI CHÚ
1 Tiếng Việt 1 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
2 Tiếng Việt 1 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
3 Toán 1
(Cánh diều)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
4 Đạo đức 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
5 Tự nhiên xã hội 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
6 Hoạt động trải nghiệm 1
(Chân trời sáng tạo)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
7 Âm nhạc 1
(Cánh diều)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
8 Mĩ thuật 1
(Chân trời sáng tạo)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
9 Giáo dục thể chất 1
(Cánh diều)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
10 Tiếng Anh 1 (Sách học sinh)
(Family anh Friends-National Edition)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
11 Tiếng Anh 1 (Sách bài tập)
(Family anh Friends-National Edition) 
 
12 VỞ TẬP VIẾT 1 (Tập 1)
(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhóm Tác giả:
MAI NHỊ HÀ -LÊ NGỌC ĐIỆP-HUỲNH THỊ CẨM LINH
13 VỞ TẬP VIẾT 1 (Tập 2)
(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhóm Tác giả:
MAI NHỊ HÀ -LÊ NGỌC ĐIỆP-HUỲNH THỊ CẨM LINH
14 Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
15 Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
16 Vở bài tập Toán 1 (Tập 1)
(Bộ sách Cánh Diều)
 
17 Vở bài tập Toán 1 (Tập 2)
(Bộ sách Cánh Diều)
 
 TỔNG CỘNG : 17 QUYỂN
  Định Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022
                                                                     HIỆU TRƯỞNG 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA  
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2
SỬ DỤNG CHO NĂM HỌC: 2022-2023
STT TÊN SÁCH GHI CHÚ
1 Tiếng Việt 2 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
2 Tiếng Việt 2 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
3 Toán 2 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
4 Toán 2 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
5 Đạo đức 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
6 Tự nhiên xã hội 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
7 Hoạt động trải nghiệm 2
(Chân trời sánh tạo)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
8 Âm nhạc 2
(Cánh diều)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
9 Mĩ thuật 2
(Chân trời sáng tạo)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
10 Giáo dục thể chất 2
(Cánh diều)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
11 Tiếng Anh 2 (Sách học sinh)
(Family anh Friends-National Edition)
PHHS ĐƯỢC SỬ DỤNG SÁCH CŨ NĂM HỌC : 2021-2022
12 Tiếng Anh 2 (Sách bài tập)
(Family anh Friends-National Edition)
 
13 VỞ TẬP VIẾT 2 (Tập 1)
(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhóm Tác giả:
MAI NHỊ HÀ -LÊ NGỌC ĐIỆP-HUỲNH THỊ CẨM LINH
14 VỞ TẬP VIẾT 2 (Tập 2)
(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhóm Tác giả:
MAI NHỊ HÀ -LÊ NGỌC ĐIỆP-HUỲNH THỊ CẨM LINH
15 Vở bài tập Tiếng Việt 2 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
16 Vở bài tập Tiếng Việt 2 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
17 Vở bài tập Toán 2 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
18 Vở bài tập Toán 2 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 TỔNG CỘNG : 18 QUYỂN
  Định Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022
                                                                     HIỆU TRƯỞNG 
     
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA  
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
SỬ DỤNG CHO NĂM HỌC: 2022-2023
STT TÊN SÁCH GHI CHÚ
1 Tiếng Việt 3 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
2 Tiếng Việt 3 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
3 Toán 3 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
4 Toán 3 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
5 Đạo đức 3
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
6 Tự nhiên xã hội 3
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
7 Hoạt động trải nghiệm 3
(Chân trời sáng tạo)
 
8 Âm nhạc 3
(Cánh diều)
 
9 Tiếng Anh 3 (Sách học sinh)
(Family anh Friends-National Edition)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
10 Tiếng Anh 3 (Sách bài tập)
(Family anh Friends-National Edition)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
11 Tin học 3
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
12 Công nghệ 3
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
13 Giáo dục thể chất 3
(Cánh diều)
 
14 Mĩ thuật 3
(Chân trời sáng tạo 2 )
 
15 VỞ TẬP VIẾT 3 (Tập 1)
(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
16 VỞ TẬP VIẾT 3 (Tập 2)
(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
17 Vở bài tập Tiếng Việt 3 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
18 Vở bài tập Tiếng Việt 3 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
19 Vở bài tập Toán 3 (Tập 1)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
20 Vở bài tập Toán 3 (Tập 2)
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 TỔNG CỘNG : 20 QUYỂN
  Định Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022
                                                                     HIỆU TRƯỞNG 
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC
Văn bản mới

1401/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 15/08/2022. Trích yếu: Tăng cường thực hiện Tháng cao điểm phòng chống dịch và tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học

Ngày ban hành: 15/08/2022

938/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 29/07/2022. Trích yếu: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/07/2022

1346/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 01/08/2022. Trích yếu: Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 01/08/2022

1354/PGDĐT

Ngày ban hành: 03/08/2022. Trích yếu: Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai sử dụng phần mềm Quản trị nhà trường và các phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số

Ngày ban hành: 03/08/2022

926/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 25/07/2022. Trích yếu: Tăng cường truyền thông, truyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học

Ngày ban hành: 25/07/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay13
  • Tháng hiện tại3,676
  • Tổng lượt truy cập696,792
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây